Taalontwikkeling bij kinderen

Soms ontwikkelt de taal van een kind wat trager dan je zou verwachten. De eerste woordjes laten op zich wachten, er worden rond 2 jaar nog geen woorden gecombineerd tot korte zinnetjes,… Bij andere kinderen merken we een atypische taalontwikkeling. Het kind ondervindt woordvindingsmoeilijkheden, spreekt woorden verkeerd uit, begrijpt niet alles wat er gezegd wordt, heeft problemen met het juist gebruiken van klanken, kan moeilijk beurtnemen in een gesprek,… dan spreken we over een taalontwikkelingsstoornis.

Individuele taaltherapie is al mogelijk vanaf 2 jaar. We werken op maat van het kind een handelplan uit waarbij taalinhoud, taalvorm en taalgebruik al spelend aan bod komen.

Wat mag ik van mijn kind verwachten tijdens zijn taalontwikkeling?

0 tot 1 jaar
 • huilen, lachen, kraaien
 • spelen met de stem, lippen, tong en gehemelte
 • luisteren naar de stem van de ouders en kijken naar hun mond
 • brabbelpatroontjes
1 tot 2 jaar
 • begrip van opdrachtjes met 2 woorden
 • kan 1 of meer lichaamsdelen aanwijzen
 • brabbelen krijgt meer variatie
 • kent 5 tot 10 woordjes
2 tot 3 jaar
 • begrijpt zinnetjes met 3 woorden
 • spreekt in zinnetjes van 2 à 3 woorden (bv. Bal hebben)
 • er zijn nog foutjes in de spraak (bv. Toel)
3 tot 4 jaar
 • zinnen worden langer (3 tot 5 woorden)
 • vertellen van verhaaltjes
 • ongeveer 50-75% is verstaanbaar
4 tot 5 ½ jaar
 • kan een verhaaltje navertellen aan de hand van prenten
 • enkelvoudige zinnen worden goed gemaakt
 • nog fouten bij meervouden, werkwoordsvervoeging,..
 • 75-90% is verstaanbaar
Na 5 jaar
 • goede verstaanbaarheid
 • kan vertellen met een goede verhaalopbouw