Stemtherapie voor kinderen

Soms kan de stem van uw kind anders klinken dan die van andere kinderen. De stem is hees of schor, te hard of te zacht, eentoning of te hoog of te laag. Heesheid bij kinderen ontstaat in de meeste gevallen door verkeerd stemgebruik of stemmisbruik. Een langere periode van verkeerd stemgebruik kan de stembanden beschadigen waardoor stembandknobbels ontstaan. Stembandknobbels is één van de frequentste oorzaak van stemproblemen bij kinderen.

Bij heesheid is het van belang dat het stemgebruik/stemmisbruik aangepast wordt.
Dit gaan we bekomen door stemhygiëneregels, rustig en ontspannen leren spreken met een goede ademhaling, …
Bij stembandknobbels is logopedie alleen soms voldoende, maar soms wordt door de NKO-arts ook aangeraden om de stembandknobbels te verwijderen. Deze operatie zal mogelijk weer gevolgd worden door een periode van logopedie.