Lezen, schrijven en rekenen

Bij sommige kinderen komt het leren lezen, schrijven en/of rekenen wat moeizamer op gang. Soms gaat het over een achterstand die kan ingehaald worden. We spreken dan over leerproblemen door problemen bij het automatiseren of bij het aanleren van vaardigheden of technieken.

Wij ondersteunen deze kinderen bij deze leerprocessen. Wanneer er sprake is van een leerstoornis, blijven deze problemen hardnekkig voortduren, ook na intensieve begeleiding.

    • Lezen85%
    • Schrijven68%
    • Rekenen91%