Over mij


Als zelfstandig logopediste heb ik reeds 17 jaar ervaring in de behandeling van kinderen en volwassenen. Ik beschik over een ruime expertise rond taal-, articulatie- en leerstoornissen en specialiseerde me de voorbije jaren in stem- en slikproblemen. Daarnaast kunnen volwassenen - denk maar aan afasie, dyspraxie, dysartrie, dysfagie,... -bij mij terecht.

In september '21 startte ik een logopediepraktijk in Aartrijke.

Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen hier terecht voor preventie, onderzoek, behandeling en advies bij uiteenlopende stoornissen.

 

Everybody is a genius. But if we judge a fish by it’s ability to climb a tree, it will live it’s whole life believing that it is stupid.

Albert Einstein

Logopedie voor
volwassenen


De communicatie verloopt niet zoals vroeger, u lijkt de woorden niet meer zo vlot te vinden of praat onduidelijker en stiller, de voedingsgewoontes veranderen, het slikproces vertraagt, u verslikt zich,…

Een logopedist kan u hierbij advies geven, de communicatie terug op gang brengen en het voedingsgebeuren optimaliseren. Dit is vaak van toepassing bij een stoornis in de hersenen. Zo denken we aan bv Parkinson, Multiple Sclerose, Amyotrofe Lateraal Sclerose, dementie, …

Logopedie voor
volwassenen


De communicatie verloopt niet zoals vroeger, u lijkt de woorden niet meer zo vlot te vinden of praat onduidelijker en stiller, de voedingsgewoontes veranderen, het slikproces vertraagt, u verslikt zich,…

Een logopedist kan u hierbij advies geven, de communicatie terug op gang brengen en het voedingsgebeuren optimaliseren. Dit is vaak van toepassing bij een stoornis in de hersenen. Zo denken we aan bv Parkinson, Multiple Sclerose, Amyotrofe Lateraal Sclerose, dementie, …

Logopedie voor kinderen


Bij sommige kinderen komt het leren lezen, schrijven en/of rekenen wat moeizamer op gang. Soms gaat het over een achterstand die kan ingehaald worden. We spreken dan over leerproblemen door problemen bij het automatiseren of bij het aanleren van vaardigheden of technieken.

Wij ondersteunen deze kinderen bij deze leerprocessen. Wanneer er sprake is van een leerstoornis, blijven deze problemen hardnekkig voortduren, ook na intensieve begeleiding.

Logopedie voor kinderen


Bij sommige kinderen komt het leren lezen, schrijven en/of rekenen wat moeizamer op gang. Soms gaat het over een achterstand die kan ingehaald worden. We spreken dan over leerproblemen door problemen bij het automatiseren of bij het aanleren van vaardigheden of technieken.

Wij ondersteunen deze kinderen bij deze leerprocessen. Wanneer er sprake is van een leerstoornis, blijven deze problemen hardnekkig voortduren, ook na intensieve begeleiding.

Stappenplan

1

Afspraak

We maken een eerste afspraak en plannen een intakegesprek.
mutualiteit-icon
2

Mutualiteit

Er wordt een dossier opgemaakt voor de mutualiteit.
3

Resultaten

Tijdens een (ouder)gesprek bespreken we de testresultaten en de logopedische doelstellingen specifiek voor u/uw kind.
Home
4

Opstart

Opstart van de logopedische therapie.

Tarieven logopedie


Ik ben geconventioneerd. Dit houdt in dat ik mij houd aan de tarieven die opgelegd worden door het RIZIV. Om terugbetaling van logopedische verstrekking aan te vragen, zal er een logopedisch bilan opgestuurd worden naar de mutualiteit. Op basis van de resultaten van dit bilan zal de adviserend geneesheer bepalen of u recht heeft op terugbetaling via het RIZIV of de aanvullende verzekering.

  gewone verzekering verhoogde tegemoetkoming (omnio-statuut)
  honorarium tegemoetkoming remgeld * tegemoetkoming remgeld *
Aanvangsbilan (onderzoek) per sessie van 30 minuten.
(max. 5 sessies terug betaalbaar)
€ 42,75 € 35,25 € 7,50 € 39,75 € 3,00
Evolutiebilan (onderzoek met
verslag) per 60 minuten.
€ 51,50 € 40,50 € 11,00 € 47,00 € 4,50
Therapiesessie van 30 minuten
op school.
€ 34,91 € 28,91 € 6,00 € 32,91 € 2,00
Therapiesessie van 30 minuten
buiten school.
€ 36,14 € 30,64 € 5,50 € 34,14 € 2,00
Therapiesessie van 60 minuten. € 72,59 € 61,59 € 11,00 € 68,09 € 4,50


*Het bedrag van de tegemoetkoming hangt af van je ziekenfonds en van de problematiek. Sommige patiënten hebben recht op verhoogde tegemoetkoming. Raadpleeg uw ziekenfonds. Huisbezoeken - € 2,00 bovenop de tarieven voor therapie.

Geconventioneerde logopedisten - tariefplan 02/04/2024

 

Tarieven logopedie


Ik ben geconventioneerd. Dit houdt in dat ik mij houd aan de tarieven die opgelegd worden door het RIZIV. Om terugbetaling van logopedische verstrekking aan te vragen, zal er een logopedisch bilan opgestuurd worden naar de mutualiteit. Op basis van de resultaten van dit bilan zal de adviserend geneesheer bepalen of u recht heeft op terugbetaling via het RIZIV of de aanvullende verzekering.

gewone verzekering
  hono rarium rem geld *
Aanvangsbilan
(onderzoek) per sessie van 30 minuten.
(max. 5 sessies
terug betaalbaar)
€42,75 €7,50
Evolutiebilan (onderzoek met
verslag) per 60 minuten.
€51,50 €11,00
Therapiesessie van 30 minuten
op school.
€34,91 €6,00
Therapiesessie van 30 minuten
buiten school.
€36,14 €5,50
Therapiesessie van 60 minuten. €72,59 €11,00


verhoogde tegemoetkoming (omnio-statuut)
  hono rarium rem geld *
Aanvangsbilan
(onderzoek) per sessie van 30 minuten.
(max. 5 sessies terug betaalbaar)
€42,75 €3,00
Evolutiebilan (onderzoek met
verslag) per 60 minuten.
€51,50 €4,50
Therapiesessie van 30 minuten
op school.
€34,91 €2,00
Therapiesessie van 30 minuten
buiten school.
€36,14 €2,00
Therapiesessie van 60 minuten. €72,59 €4,50


*Het bedrag van de tegemoetkoming hangt af van je ziekenfonds en van de problematiek. Sommige patiënten hebben recht op verhoogde tegemoetkoming. Raadpleeg uw ziekenfonds. Huisbezoeken - € 2,00 bovenop de tarieven voor therapie.

Geconventioneerde logopedisten - tariefplan 02/04/2024

 

Contacteer mij


Een afspraak maken? Een vraagje? Neem vrijblijvend contact op.
 


Telefoon, WhatsApp
& e-mail


+32 (0) 472 68 29 73
emily@emilogo.be


Praktijkadres


Aartrijksestraat 42,
8211 Zedelgem

Maatschappelijke zetel


Nieuwstraat 28.5,
8610 Kortemark


Openingstijden


Maandag tem. zaterdag
08u00 - 20u00


Telefoon, WhatsApp
& e-mail


+32 (0) 472 68 29 73
emily@emilogo.be


Praktijkadres


Aartrijksestraat 42,
8211 Zedelgem

Maatschappelijke zetel


Nieuwstraat 28.5,
8610 Kortemark


Openingstijden


Maandag tem. zaterdag
08u00 - 20u00