Articulatie bij kinderen

Kinderen kunnen soms moeilijkheden ondervinden bij de uitspraak van bepaalde klanken. Deze klanken kunnen bij logopedie aangeleerd worden en geïmplementeerd in dagelijkse spraaksituaties.

Op vijfjarige leeftijd moeten alle klanken verworven zijn. Wanneer kinderen een bepaalde klank niet goed kunnen uitspreken, kan er een articulatieprobleem aan de basis liggen. Wanneer ze klanken gaan vervormen, weglaten of vervangen, spreken we over een fonetisch articulatieprobleem. Bij sommige kinderen is niet de productie van spraakklanken het probleem, maar wel het correct gebruiken van deze klanken bij het vormen van woorden. We spreken dan van een fonologische articulatiestoornis. Dit kan veroorzaakt worden door een taalprobleem.